Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

0

Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Καλαμάτας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, κατατέθηκε στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών από την «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.».

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη αυτή, καθώς προχωράει η σχετική διαδικασία που αφορά την άδεια ίδρυσης, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση για τον τρόπο αξιοποίησης, είτε μέσω διαγωνισμού, είτε μέσω σύμβασης παραχώρησης, θέμα για το οποίο θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενη Διαπαραταξιακή καθώς και σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ίδρυση υδατοδρομίου δύναται να προχωρήσει ανεξάρτητα από την εξέλιξη της επικαιροποίησης του master plan του λιμένα. 

Source link