Αναστολή του τέλους επιτηδεύματος αγροτών και αλιέων- Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως 28/8

0

Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο του κατά πλειοψηφία.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο περιέχει πλήθος φορολογικών διατάξεων μεταξύ των οποίων η αναστολή για φέτος της καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και τους παράκτιους αλιείς, η παράταση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αλλά και οι ρυθμίσεις για τη μείωση της προκαταβολής φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών.