Απόφαση για την ΣΤ’ κατανομή των ΚΑΠ/2021

0

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η απόφαση για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021. Στο Δήμο Καλαμάτας αντιστοιχεί το ποσό των 772.765,99 €.

 

Source link