Δήμος Άργους-Μυκηνών: Προσλήψεις 3 ατόμων

0

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δήμου Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Ειδικότητες: Π.Ε ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Δ.Ε ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ