Δύο συνεδριάσεις του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

0

Δύο αλληλοδιάδοχες συνεδριάσεις του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, ως εξής:
• Στις 12:30 μ.μ. συγκαλείται συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:
Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας, οικ. έτους 2020
• Στις 13:00 συγκαλείται συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση στοχοθεσίας οικ. έτους 2020, Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας
2. ΄Ελεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Οκτωβρίου 2019
3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής προσήνεμου μώλου λιμένα Καλαμάτας». Ορισμός εκπροσώπου του ΔΣ του ΔΛΤΚ
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως εκπροσώπου της εταιρείας Δ.Π. ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΑΞΕ
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας GAC Shipping S.A. για παραχώρηση χρήσης χώρου στην δυτική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας, προκειμένου να τοποθετήσει εξοπλισμό (fenders, μάνικες φορτίου κ.λ.π.) του σκάφους MUMTAZ για STS operations
6. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Τοποθέτηση πυράντοχης γυψοσανίδας 60 min στην αποθήκη του Λιμένα»
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» για παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας, προκειμένου να τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικος στολισμός
8. Λήψη απόφασης για δικαστικές ενέργειες κατά του τελευταίου μισθωτή καταστήματος του κτηρίου του ΔΛΤ Καλαμάτας
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως «ΝΗΡΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» για παραχώρηση χερσαίου χώρου στον προσήνεμο μόλο (Χιλιόμετρο) του λιμένα Καλαμάτας, προκειμένου να διεξάγουν αγώνα αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών ψαράδων
10. Λήψη απόφασης από το νέο ΔΣ για το Τροποποιημένο MASTER PLAN λιμένα Καλαμάτας, όπως αυτό έχει κατατεθεί αρμοδίως για έγκριση
11. Έγκριση πληρωμής προστίμου Λιμενικής Αρχής από παράβαση του φορέα κατά την 27/06/2019.

 

Source link