Δύο συνεδριάσεις του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 13 Δεκεμβρίου 2019

0

Διαδοχικά θα συνέλθει σε 2 συνεδριάσεις το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.
Στις 13:00 συγκαλείται ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω μοναδικό θέμα:
– Έγκριση ισολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, οικ. έτους 2020.
Κατόπιν και ώρα 13:30 συγκαλείται συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποσταθμού 20/0,4kv για την τροφοδοσία σκαφών στο λιμάνι της Καλαμάτας», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 54492/29-11-2019 έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Καλαμάτας
2. Έγκριση ενέργειας για ανάθεση νομικών υπηρεσιών επί αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου με αριθμ. 2465/2019, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
3. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για το έτος 2020 – Καθορισμός τελών
4. Λήψη απόφασης καθορισμού θέσεων για υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2020
5. Έγκριση ενέργειας για την μίσθωση της ταχυδρομικής θυρίδας στα ΕΛΤΑ Α.Ε. για το έτος 2020.

Source link