ΕΛΓΑ: Καταβάλει αποζημιώσεις για ζημιές του 2018

0

Αποζημιώσεις θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, σε 14.587 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου  για το έτος ζημιάς 2018.

Διευκρινίζεται ότι για το έτος ζημιάς 2018 καταβάλλεται το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου.

Η κατανομή των ποσών ανά νομό:

Νοµός                 Ποσό

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ        95.238,11

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ         603.211,49

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    1.219.099,46

ΛΑΚΩΝΙΑΣ           4.357,64

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ       60.529,76