Καλαμάτα: Ενστάσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 για πορίσματα του ΕΛΓΑ

0

Παρελήφθησαν πίνακες του ΕΛΓΑ με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών φυτικής παραγωγής από ζημιογόνο αίτιο:

• Χαλάζι στις 20/01/2019, στις καλλιέργειες παραγωγών της Καλαμάτας και της Μικρής Μαντίνειας.
Τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30/09/2019, στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ:
• Για την Καλαμάτα: Άννα Καραβεντούζη, Δημαρχείο (3ος όροφος), τηλ.: 27213 60701
• Για την Μικρή Μαντίνεια: Γιάννης Ζούζουλας, Δημαρχείο, γραφείο 1.17 (1ος όροφος), τηλ.: 27213 60756.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας συνημμένα δικαιολογητικά.

 

 

Source link