Επίδομα ενοικίου έως €630 και εφάπαξ βοήθημα έως €1.490

0

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το πρόγραμμα HELIOS για την οικονομική ενίσχυση και με σκοπό την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία μέσω της προώθησης της αυτόνομης διαβίωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους εταίρους του με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

1) Υποστήριξη στην εύρεση αυτόνομης κατοικίας και επιδόματος ενοικίου.

2) Μαθήματα ένταξης (ελληνική γλώσσα, πολιτιστικός προσανατολισμός και δεξιότητες καθημερινής ζωής).

3) Συνέδρια εργασιακής συμβουλευτικής και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασιακή απασχόληση.

Οι δικαιούχοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι πρόσφυγες στους οποίους γνωστοποιήθηκε από τη 1η Οκτωβρίου και μετά ότι τους χορηγήθηκε διεθνής προστασία και οι οποίοι διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τοπικά συντονιστικά κέντρα διαχείρισης προσφυγικής κρίσης ή σε κάποιο ξενοδοχείο του προγράμματος FILOXENIA.

Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος ενοικίου και ποιες ανάγκες θα καλύψει;

helios

Για πόσο καιρό λαμβάνεται η επιδότηση ενοικίου;

Δικαίωμα είσπραξης για το επίδομα ενοικίου το λιγότερο για διάστημα έξι (6) μηνών και το περισσότερο για διάστημα δώδεκα (12) μηνών ανάλογα με τον χρόνο παραμονής στην παρούσα δομή φιλοξενίας.