Επιστολή Δημάρχου στο Υπουργείο Παιδείας για τα Πειραματικά

0

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με την υπ’ αριθ. 27779/2-4-21 επιστολή του προς το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκφράζει τη θετική του άποψη και θέση για το χαρακτηρισμό Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων στην πόλη της Καλαμάτας.

Τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία προάγουν τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ διασφαλίζουν καινοτόμες δράσεις με κοινωνική προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, βρίσκεται σε επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, ενημερώνεται διαρκώς για τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού Σχολείων ως Πειραματικά και Πρότυπα και δηλώνει ότι θα συμμετέχει ενεργά με κάθε πρόσφορο μέσο, στη προώθηση της δημιουργίας τους.

 

Source link