Εργα αναβάθμισης στο Διοικητήριο Καλαμάτας – Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Source link