Ηλεκτρονικά τα έγγραφα για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης

0

Με την Α.1203/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ότι πλέον, τα υποστηρικτικά έγγραφα της Ειδικής Δήλωσης που υποβάλλεται στα Τελωνεία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

 

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των οχημάτων, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, η διαφάνεια της διαδικασίας καθώς και η μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές.

Με την ίδια Απόφαση τίθενται οι κανόνες δημοσιοποίησης, από τα υπόχρεα πρόσωπα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης καθώς και στο διαδίκτυο, των τιμοκαταλόγων που περιλαμβάνουν τις τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης, κατά περίπτωση, καθώς και την αξία του προαιρετικού εξοπλισμού των αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης θα υποβάλλει ηλεκτρονικά, μαζί με το τελωνειακό παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, καθώς και τη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.) στην

οποία θα δηλώνεται η βασική τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων και του τυχόν έξτρα εξοπλισμού, όπως αυτή αναγράφεται στον δημοσιευθέντα τιμοκατάλογο.

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά μέσω του ICISNET και να επαληθεύουν την ορθότητα της δηλούμενης από τον υπόχρεο αξίας, προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης του τελωνισμού των οχημάτων.Source link