Η συμμετοχή στην απεργία της 10ης Ιουνίου 2021

0

Στην απεργία της 10ης Ιουνίου 2021, η συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας ήταν η εξής:

Από τους 540 υπαλλήλους του Δήμου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) απήργησαν οι 20, δηλαδή ποσοστό 3,7%.

Δεν συμμετείχε στην απεργία κανένας εργαζόμενος από τον «Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.», την Κ.Ε. Φάρις, το Πνευματικό Κέντρο και την ΚΑΚ – Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε.

Source link