Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: ” Η Διοίκηση του Γ.Ν. Μεσσηνίας προβαίνει παρανόμως σε αποσπάσεις ιατρών”

0

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, στην επιστολή του, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του, Δημήτρης Τζωρτζίνης και Ηλίας Μανδηλάρης αντίστοιχα, σημειώνει τα εξής: “Με λύπη γίναμε γνώστες από συναδέλφους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας ότι το τελευταίο διάστημα η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας έχει προχωρήσει σε μετακινήσεις ιατρών Συντονιστών Διευθυντών από τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας σε αυτή της Καλαμάτας με παράλληλη διεύθυνση των Κλινικών τόσο της Χειρουργικής όσο και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, τμήματα και τα δύο επαρκώς στελεχωμένα με παρουσία έμπειρων στελεχών και μάλιστα στο βαθμό του Διευθυντή.

Συγκεκριμένα στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας υπηρετούν 5 Διευθυντές,  3 Επιμελητές Α και 2 Επικουρικοί Χειρουργοί, ενώ στη Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου Καλαμάτας υπηρετούν 1 Διευθύντρια και 2 Επικουρικοί Νεφρολόγοι. Παρόλα αυτά κρίθηκε από τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση, ότι έπρεπε να μετακινηθεί ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Διευθυντής Χειρουργικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας (με ιατρικό δυναμικό τον εν λόγω Διευθυντή και 2 Επικουρικούς), αφήνοντας τη Χειρουργική Κλινική 4-5 μέρες την εβδομάδα χωρίς την Επιστημονική κάλυψη που ορίζει ο νόμος και τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ Διευθύντρια Νεφρολόγο της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας αφήνοντας τη Μ.Τ.Ν.  Κυπαρισσίας χωρίς ΚΑΜΜΙΑ ιατρική κάλυψη 2-3 φορές την εβδομάδα, (δηλαδή νεφρολογικοί ασθενείς κάνουν αιμοκάθαρση ΧΩΡΙΣ ιατρική κάλυψη από Νεφρολόγο). Παράλληλα για να «αποκαταστήσει» την εν λόγω παρανομία η Διοίκηση του Γ.Ν. Μεσσηνίας, χωρίς καμία αρμοδιότητα, παρανόμως προβαίνει σε αποσπάσεις ιατρών Γενικής Ιατρικής για στελέχωση της Μ.Τ.Ν. Κυπαρισσίας.

Οι παραπάνω ενέργειες υποβαθμίζουν αισθητά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας αποδυναμώνοντας την από δύο έμπειρα στελέχη, θέτοντας παράλληλα σε αυξημένους κινδύνους τους ασθενείς. Υπενθυμίζεται ότι οι Νοσηλευτικές Μονάδες Κυπαρισσίας και Καλαμάτας αποτελούν συνδιοικούμενα Νοσοκομεία ως  Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας αλλά η μεταξύ τους απόσταση είναι 68 χιλιόμετρα. Οι παράλληλες αναθέσεις ΔΕΝ στηρίζονται σε καμία διάταξη νόμου ή νόμο, αλλά στη διάταξη που προβλέπει 3μηνες με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες, μεταθέσεις, που αφορούν κάλυψη κενής θέσης ιατρού αλλά ρητά από το νόμο ΔΕΝ αφορούν θέσεις Συντονιστών Διευθυντών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ζητά την αποκατάσταση της νομιμότητας όσον αφορά τις μετακινήσεις των δύο ιατρών μεταξύ των δύο νοσηλευτικών μονάδων. Παράλληλα ζητά να μην προχωρήσουν οι μετακινήσεις Γενικών Ιατρών για τη στελέχωση της Μ.Τ.Ν. Κυπαρισσίας, ενέργειας καθόλα παράνομης. Προτρέπουμε τις Διοικήσεις της 6ης Υ.ΠΕ. και του Γ.Ν. Μεσσηνίας να συμβάλουν με τις ενέργειες τους στην προάσπιση και θωράκιση της δημόσιας υγείας πέρα από οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες που δεν ταιριάζουν στην υγεία των κατοίκων της Μεσσηνίας”.