Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικό οδικό δίκτυο

0

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2020, από το Δήμαρχο και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Λάμπος Ιωάννης και ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμβαση για «Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικό οδικό δίκτυο 2020». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 69.889,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος.

 

Source link