Καθημερινές οι παρεμβάσεις από τα συνεργεία αυτεπιστασίας

0

Καθημερινά συνεχίζονται μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις στο κέντρο και σε γειτονιές της Καλαμάτας, στο πλαίσιο συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών, από συνεργασία αυτεπιστασίας του Δήμου.

Οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας και τα αιτήματα που τόσο οι πολίτες όσο και οι υπάλληλοι του Δήμου καταγράφουν καθημερινά.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, κατασκευή και αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια, βελτιώσεις τμημάτων οδών κ.ά.

Source link