«Καμπανάκι» στα έσοδα από φόρους καπνικών

0

Σημαντική υστέρηση έναντι των στόχων καταγράφουν τα έσοδα από φόρους στα καπνικά το πρώτο δίμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 που δημοσιοποίησε χτες το υπ. Οικονομικών. Είναι προφανές ότι η μεταφορά «κατανάλωσης» στη μαύρη αγορά λόγω του λαθρεμπορίου είναι μια από τις βασικές αιτίες.

Πιο συγκεκριμένα, μειωμένα έναντι του στόχου την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 6,6%,

δ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ευρώ ή 26,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 12 εκατ. ευρώ ή 22,1%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 19%,

ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 33,9%

 

Επίσης, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

 

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,

β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 22 εκατ. ευρώ.

 

Γιώργος ΑλεξάκηςSource link