ΚΕΔΕ: Πώς θα κατανεμηθούν ανά Δήμο τα 75 εκ. ευρώ της έκτακτης επιχορήγησης

0

Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας από το Υπουργείο εσωτερικών συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Δείτε τους πίνακες για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά:Κατανομή ανά δήμο