Μικρή η συμμετοχή στην απεργία της 15ης Οκτωβρίου 2020

0

Στην απεργία της 15ης Οκτωβρίου 2020, η συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας ήταν η εξής:

Από τους 436 υπαλλήλους του Δήμου απήργησαν οι 16, δηλαδή ποσοστό 4%.

Source link