Οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας

0

Γνωστοποιείται η συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Καλαμάτας έτους 2020, την οποίαν μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας είναι ισοσκελισμένος και το σύνολο των εσόδων ταυτίζεται με εκείνο των εξόδων, ανερχόμενο σε 67.035.171,12 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 569/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας & με την αριθμ. 279605+279601 17122019 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

Source link