Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Μάιο 2021

0

Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Μάιο 2021

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΓΑΟΩΕΕ-ΨΓΗ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Μάιο 2021.

Source link