Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Οκτώβριο 2020

0

Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Οκτώβριο 2020

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΡΑ3ΩΕΕ-ΦΑΝ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020.

Source link