Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό “Οικονοµία Άµυνα & Ασφάλεια”

0

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονοµία, Άµυνα & Ασφάλεια» του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει 60 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών.

Τίτλος Προγράμματος: «Οικονοµία Άµυνα & Ασφάλεια»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα Χρηµατοοικονοµικών, Οικονοµικών
 2. Πτυχιούχοι Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών
 3. Πτυχιούχοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων
 4. Πτυχιούχοι των Σωµάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής

Δικαιολογητικά: 

 • Υπογεγραµµένη αίτηση υποψηφιότητας: aitisi
 • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (λόγοι ενδιαφέροντος)
 • Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
 • Περίληψη διπλωµατικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων(αποθήκευση CD-ROM ή USB stick)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνοµικής ταυτότητας
 • ∆ύο φωτογραφίες
 • ∆ύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.625 ευρώ

Προθεσμία: έως Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

-Γραµµατεία Π.Μ.Σ. στην «Οικονοµία Άµυνα και Ασφάλεια»

Διεύθυνση: Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100

Τηλέφωνα: 2710230128 και 2710230123

Ε-mail: eds@uop.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here