Παράταση δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

0

Παράταση έως τις 22 Απριλίου πήρε η προθεσμία αρχικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως και παρακρατούμενου φόρου για  αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή τις πληρωμές που καταβλήθηκαν στο μήνα Ιανουάριο του 2019.

Οι δηλώσεις απόδοσης που αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες, για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω TAXISnet. 

 

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική υποβολή είναι μια νέα διαδικασία, η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή των πολιτών σε ένα ακόμα βήμα για την ψηφιοποίηση της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Τη σχετική υπουργική απόφαση υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. 

 Source link