Περιφέρεια: Εκταμίευση 66.284,68 ευρώ για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών

0

Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 66.284,68 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Η δαπάνη αυτή προορίζεται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.