Συμμετοχή του δήμου Κορινθίων στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

0

Ο δήμος Κορινθίων συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με ιδρύματα του εξωτερικού και θέμα που αφορά στις Αστικές Ανισότητες.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προωθήσει την κατανόηση των εδραιωμένων μορφών κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας που έχουν έρθει στο προσκήνιο και σε όλες περιπτώσεις έχουν επιδεινωθεί, ως άμεση συνέπεια της αστικοποίησης.

Στο πλαίσιο ανάδειξης του ζητήματος των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από την παγκόσμια και τοπική οικονομική κρίση, θα διατυπωθούν προτάσεις για τη βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.