Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ «Φάρις» στις 23 Αυγούστου 2019

0

Η 19η Συνεδρίαση/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23/08/2019 και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
1. Έγκριση προσωρινών πινάκων που αφορούν στις προσλήψεις ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού –Προσωπικού, 5 (πέντε) ατόμων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020»
2. Έγκριση για συμμετοχή της ΚΕ «Φάρις» στον διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας.Source link