Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών στο δήμο Καλαμάτας

0

Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2020, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Παναγιώτης Χριστοδουλάκης & ΣΙΑ ΕΕ, σύμβαση για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.094,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά τη συντήρηση και επισκευή 16 σιντριβανιών του Δήμου και της λίμνης του Πάρκου Σιδηροδρόμων όπως προβλέπεται στην 12/2020 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.