Το ΔΣ της ΚΕ «Φάρις» θα συνεδριάσει στις 13 Δεκεμβρίου 2019

0

Η 26η συνεδρίαση/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
1. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 της ΚΕ «Φάρις»
2. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2020» της ΚΕ «Φάρις».

Source link