Το 27% των Ελλήνων εργοδοτών αναμένει αύξηση της απασχόλησης

0

Συνεχίζονται οι θετικές προβλέψεις προσλήψεων από τους Έλληνες εργοδότες για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα για τις προθέσεις προσλήψεων της ManpowerGroup. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +20%.

Οι προοπτικές προσλήψεων παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το 27% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 3% προβλέπει μείωση και το 69% να μην περιμένει κάποια αλλαγή.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολούμενων κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των κατασκευών και των μεταφορών & επικοινωνιών, με τους εργοδότες να καταγράφουν αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +29%. Οι εργοδότες του τομέα ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο & ύδρευση επίσης αναφέρουν υγιείς προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +28%, ενώ στους τομείς χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, ακίνητη περιουσία και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και εμπόριο (χονδρική & λιανική) οι προοπτικές ανέρχονται σε +22% και +20% αντίστοιχα.  Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της γεωργίας καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +3%.

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της γεωργίας. Οι εργοδότες του τομέα του τουρισμού καταγράφουν μείωση 6 ποσοστιαίων μονάδων και οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα της βιομηχανίας / παραγωγής όσο και στον τομέα δημόσιο & κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι προοπτικές ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των μεταφορών & επικοινωνιών, με αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων, και του τομέα ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο & ύδρευση, όπου οι εργοδότες καταγράφουν βελτίωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης που ανέρχονται σε +34%. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους, με προοπτικές της τάξης του +29%, ενώ οι προοπτικές στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +18% και +10%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 4 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 4 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν σχετικά σταθερές.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρουν σημαντική βελτίωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, και οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στις κατηγορίες των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων.Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here