Καλαμάτα: Χρησιδάνειο με τον ΟΑΕΔ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στην Αγ. Τριάδα

0

Υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του Ο.Α.Ε.Δ. χρησιδάνειο για 30 χρόνια, για τους τρεις προκατασκευασμένους οικίσκους γύρω από την πλατεία Γ, στο Δυτικό Κέντρο Καλαμάτας, στην περιοχή Αγ.Τριάδας, προκειμένου να συνεχίσει η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) ΟΑΕΔ Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, η παραχώρηση του άνω περιγραφόμενου ακινήτου γίνεται για τριάντα (30) χρόνια με τη μορφή Χρησιδανείου άνευ αμοιβής και με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί συνεχώς ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, σε περίπτωση δε κατάργησης ή μεταφοράς του τα παραχωρούμενα αυτά κτίρια θα επανέρχονται αυτοδίκαια και χωρίς απόφαση αρμοδίου θεσμικού οργάνου προς χρήση στο Δήμο Καλαμάτας όπως αυτός επιθυμεί. Αρχίζει δε από την έναρξη της σχολικής περιόδου 2020-2021 και λήγει με τη λήξη της σχολικής περιόδου 2049-2050.

Ρητά ορίζεται ότι με την παρούσα σύμβαση χρησιδανείου παραχωρείται αποκλειστικά και μόνο η άνευ ανταλλάγματος χρήση του ανωτέρω αναφερομένου ακινήτου στον χρησάμενο Ο.Α.Ε.Δ. και όχι η κυριότητα αυτού (η οποία θα παραμείνει στον Δήμο Καλαμάτας). Όλος ο υπάρχων εξοπλισμός του ΒΝΣ (παιδαγωγικός – ηλεκτρικός – μηχανολογικός) είναι ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ.