Όλο το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ

0

Τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ με στόχο την άμεση απονομή τουλάχιστον των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης και την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΕΦΚΑ.

Προβλέπει την απονομή του 34,48% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης μέσα σε ένα 24ωρο, έως τον Ιούνιο του 2020, αλλά και την εύκολη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε κάποιο υποκατάστημα και εγκρίθηκε χθες από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα. Στόχος είναι έως το τέλος τους 2020, να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, με νέο προφίλ, ο e-ΕΦΚΑ. Εντός του έτους, κι εφόσον ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, στο νέο αυτό φορέα θα περάσει οργανωτικά και διοικητικά και το ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ΕΤΕΑΕΠ.

Μεταξύ άλλων, το επιχειρησιακό σχέδιο που συζητήθηκε χθες, αφορά την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, την άμεση έκδοση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας αλλά και τη μείωση του κόστους στις υποδομές.

Βάσει του σχεδιασμού, τελικός σκοπός είναι η καθημερινή λειτουργία του e-ΕΦΚΑ να αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην επεξεργασία των δεδομένων, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε τελικά να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδιάμεσων σταδίων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση της διοίκησης θα παρέχεται αυτόματα, χωρίς έκδοση διοικητικής πράξης από τα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, αλλά μέσω πιστοποιημένων χρηστών (Κ.Ε.Π, Περιφέρειες, Δήμοι κ.τλ.).

Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει 40 δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 2020 που ομαδοποιούνται σε 7 θεματικούς πυλώνες. Τα κυριότερα οφέλη που θα αποκομίσει ο φορέας και οι ασφαλισμένοι από την υιοθέτηση της νέας κουλτούρας, όπως περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο είναι τα ακόλουθα:

* Πρόσβαση του πολίτη σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία.

* Ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Το 34,48% των νέων αιτήσεων θα εκδίδεται άμεσα, από τον Ιούνιο 2020, το 58,9% των νέων αιτήσεων από τον Ιανουάριο του 2021 και το 90% των νέων αιτήσεων από τον Ιούνιο του 2021.

* Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

* Αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας με σεβασμό στη διασφάλιση της ανωνυμίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

* Μείωση κόστους στις υποδομές και εφαρμογές πληροφορικής.

* Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επαρκούς κατάρτισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των στελεχών για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα, ο ΕΦΚΑ διαθέτει ένα απαρχαιωμένο δίκτυο υπολογιστών η πλειοψηφία των οποίων χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εγκαταστάθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ (ΟΠΣ). Βάσει του σχεδιασμού που περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, ο ΕΦΚΑ θα προμηθευτεί σταδιακά 6.000 νέους προσωπικούς υπολογιστές και 1.000 εκτυπωτές παρέχοντας στα στελέχη του τα στοιχειώδη εργαλεία για την καθημερινή τους εργασία.

Εκτός από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, το σχέδιο προβλέπει τον διοικητικό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ (με την εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών, τη χρήση μηχανημάτων POS για τις πληρωμές αλλά και την ηλεκτρονική βεβαίωση και επίδοση διοικητικών πράξεων όπως βεβαίωση οφειλών ή άρση τραπεζικών κατασχέσεων) καθώς και νέα πληροφοριακά συστήματα με αιχμή το νέο ψηφιακό αποθετήριο ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ (τα δεδομένα της ασφαλιστικής ιστορίας που έχουν συγκεντρωθεί από το 2014 θα συμπληρωθούν με όσα εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορα μηχανογραφικά συστήματα, θα ελεγχθούν και αφού πιστοποιηθούν θα μετατραπούν σε μορφή άμεσα επεξεργάσιμη για την ψηφιακή έκδοση της σύνταξης).

Μάλιστα, θα συμπληρωθεί με το υποσύστημα συντάξεων ΑΤΛΑΣ (υλοποίηση του υφιστάμενου έργου ΕΣΠΑ) με στόχο την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων. Μεταξύ άλλων, θα συνεχιστούν ή θα ξεκινήσουν νέες δράσεις που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), παρακολούθησης δικαστικών υποθέσεων αλλά και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και απονομής σύνταξης, αλλά και η δημιουργία πύλης για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που θα χορηγούνται μεταξύ των φορέων του δημοσίου, αυτεπάγγελτα. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πυλώνας που αφορά την διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου, και συγκεκριμένα την διασύνδεση του ΕΦΚΑ με ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, ΣΕΠΕ, Εργάνη, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Παιδείας και υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

 

 

Source link