Ξυγκώρος: “Άμεσα οριζόντια μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων”

0

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Μετά τη κήρυξη λόγω της εξάπλωσης του κορωνο’ι’ού σε πανδηµία και των περιοριστικών µέτρων που ελήφθησαν, η Κυβέρνηση µε ετοιμότητα έχει προχωρήσει ως τώρα στην εκπόνηση Εκτάκτων Μέτρων Στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της  χώρας.

Μέριμνα όλων μας αυτή τη κρίσιμη στιγμή επιβάλλεται να είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Τα Επιμελητήρια καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συνεισφέρουμε στο έργο των αρμόδιων Υπουργείων, στην διεύρυνση της λίστας µε τους κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στα μέτρα στήριξης, µε σκοπό την αποφυγή τυχόν λαθών η αδικιών.

Όμως, οι ραγδαίες εξελίξεις, καθιστούν  κάθε  προσπάθεια  προς  αυτή  την κατεύθυνση άσκοπη, µε τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται συνέπεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Είναι πλέον άνευ αντικειμένου κάθε συζήτηση περί στοχευµένης βοήθειας όταν όλοι βιώνουν µια δραματική συρρίκνωση στο κύκλο εργασιών τους.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να στραφούμε σε οριζόντιες λύσεις, χωρίς εξαιρέσεις, με σκοπό όχι τόσο την αποφυγή πιθανών αδικιών ή λαθών, όσο την πράξη κάθε δυνατής προσπάθειας αποφυγής ανεπανόρθωτης καταστροφής της οικονομίας συνολικά.

Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχτεί άμεσα µε σοβαρά µέτρα, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και εργαζομένων  στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Να παρθούν µέτρα στήριξης όλων των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τοµέα, για να μπορέσει γρήγορα και αποτελεσματικά, να ανακάμψει ο τομέας της γεωργίας στην χώρα µας.

Επιπλέον, επιβάλλεται άµεσα να νομοθετηθούν ξεκάθαρες δικλείδες προστασίας των επιχειρήσεων (Νομικών Προσώπων και Ατομικών Επιχειρήσεων) και των φυσικών προσώπων, όσο αφορά το Τραπεζικό Σύστημα και τους Διαχειριστές Απαιτήσεων και Δανείων (Servicers), σε θέματα καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων (επιταγές, συναλλαγµατικές, κτλ.), αλλά και εξυπηρέτησης κεφαλαίου και τόκων των δανειοληπτών.

Τέλος, αποτελεί αναγκαιότητα να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και προγράµµατα στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών της µεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, οι οποίες μετά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται άμεσα ή έµµεσα στο Τουριστικό μας προϊόν, έχουν πρώτες δεχθεί µεγάλο πλήγµα από την υφιστάμενη κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου.

Βρισκόμαστε όλοι µπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Αναμένουμε άμεσα από τη Πολιτεία την εκπόνηση πρόσθετων µέτρων για τη σωτηρία του συνόλου του επιχειρηµατικού και εμπορικού κόσμου της χώρας και των εργαζομένων, µε σκοπό την προστασία της κοινωνικής συνοχής, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Με την πεποίθηση ότι θα πράξετε τα δέοντα, αυτή την δύσκολη περίοδο, τις οικονοµικές επιπτώσεις της οποίας θα βιώνουµε για μεγάλο χρονικό διάστηµα αφού παρέλθει κάθε κίνδυνος για την υγεία των πολίτων.

Με εκτίμηση,

Βαγγέλης Ξυγκώρος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας