Δήμος Κορινθίων: Εγκρίθηκε η αγορά των κτιρίων της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Κορίνθου

0

Εγκρίθηκε η αγορά των κτιρίων της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κορίνθου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο,
που θα αποπληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από φορολογικές επιστροφές που
οφείλονται στην επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα να
στεγαστούν σε ένα ενιαίο κτίριο όλες οι υπηρεσίες τόσο οι τεχνικές όσο και οι
διοικητικές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και το
Μουσείο της Μικρασιατικής Στέγης.
Άμεσα θα ξεκινήσει και η μελέτη για τον σχεδιασμό του Μουσείου
Μικρασιατικής Στέγης, που θα φιλοξενήσει οικογενειακά κειμήλια των προσφύγων
που εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο έπειτα από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Με αυτό το έργο υλοποιείται μία ακόμη υπόσχεση του Δημάρχου Κορινθίων
και της Δημοτικής Αρχής. Αυτοί που είναι εκτεθειμένοι απέναντι στους Κορίνθιους
πολίτες είναι όσοι εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή την αντίθεση τους σε αυτή την
αγορά, ισχυριζόμενοι ότι ήταν δυνατόν για να αποτρέψουν αυτή την προοπτική. Ο
Δήμος Κορινθίων υλοποιεί το μουσείο μόνος του χωρίς την συνδρομή της
Περιφέρειας, η οποία είχε υποσχεθεί την οικονομική στήριξη της διαμέσου
χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τον Δήμο και δεν έχει κάνει τίποτε
μέχρι σήμερα.