Έρχεται πληρωμή 43 εκατ. ευρώ και για βιολογικά

0

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000,00€) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018. Η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 24.597.660,74 € (είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here