Πελοπόννησος: Με υπογραφή Χαρίτση 6.812.000 ευρώ για την μεταφορά μαθητών

0

Εγκρίθηκε με υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Η χρηματοδότηση που αποδίδεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 969.900,00
  Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.590.300,00
  Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.426.200,00
  Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.756.300,00
  Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.069.300,00
Σύνολο – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   6.812.000,00