ΤΕΙ Πελοποννήσου: πρόσληψη Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων

0

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πελοποννήσου, που εδρεύει στον Αντικάλαμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας  της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1221/Γ’/22-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8710

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (αφού προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα: «ΑΠΕΛΛΑ»).

Πληροφορίες στη  Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής στο εξής τηλέφωνο:

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: 27210 45132 (ταχ.διεύθυνση: Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 13-12-2018.